• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

წებოვანი ლენტი

წებოვანი ლენტები გამოიყენება სხვადასხვა საგნის ერთმენთზე მისამაგრებლად, ან სადენების და სხვა ნივთების საიზოლაციოდ.