• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

ჭანჭიკები

ჭანჭიკები გამოიყენება ხეში, კედელში ან სხვა მასალაში ჩახრახვნით რაიმეს მისამაგრებლად.