• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

სამონტაჟო კოლოფი

სამონტაჟო კოლოფები გამოიყენება სადენების გადაბმების ადგილების შესაფუთად.