• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

საწარმოო ტანსაცმელი

საწარმოო ტანსაცმელი გამოიყენება სამუშაოების შესრულების გასაადვილებლად, უსაფრთოებისათვი და სისუფთავის შესანარჩუნებლად.