• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

პერფერატორები

ელექტრო ხელსაწყო ბურღვისა და დარტყმითი ბურღვის ფუნქციით, ძირითად დგამოიყენება ბეტონისა და სხვა მასალების სახვრეტად.