• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

თერმოსი

თერმოსი არის ჭურჭელი, რომელიც მასში ჩასხმული სითხის ტემპერატურას ინარჩუნებს გარკვეული დროით.