• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

საკანალიზაციო მილები

საკანალიზაციო მილი გამოიყენება სისტემაში კანალიზაციის გადასაადგილებლად.