• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

საუთოვებელი მაგიდები

საუთავებელი მაგიდა გამოიყენება სადაუთვებელი ტექსტილის დასადებად, იმისათვის რომ პროცედურა უფრო ეფექტური იყოს.