• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

ფენები

ფენიდან უბერავს ცხელი ან ცივი ჰაერი და მისი ძირითადი დანიშნულებაა თმის გაშრობა.