• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

მაცივრები

მაცივარი არის ნივთი, რომელიც გამოიყენება საკვები პროდუქტების შესანახად ან გასაციებლად.