• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

მავთულები

მავთული არის მეტალის წვრილი და გრძელ საგანი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებში.