• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

სამზარეულოს ნიჟარები

სამზარეულოს ნიჟარა არის აუზი, სადაც შესაძლებელია ჭურჭლისა და საკვები პროდუქტების გარეცხვა გამდინარე წყლით.