• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

სილიკონი

სილიკონი გამოიყენება საგნებს შორის გადაბმის ადგილების ჰერმეტულად დასახურად.