• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

პისტოლეტები

პისტოლეტები გამოიყენება საღებავის ან სილიკონის საგნის ზედაპირზე დასატანად.