• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

პიგმენტები

პიგმენტები გამოიყენება საღებავის სასურველი ფერის მისაღებად.