• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

პლასტმასის პლინტუსები

პლასტმასის პლინტუსები გამოიყენება იატაკის საფარისა და კედლის შეერჩების ადგილების მოსაპირკეთებლად.