• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

ქუროები

ქუროები გმაოიყენება სხვადასხვა დიამეტრის მქონე მილების შესაერთებლად.