• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

დამცავები

გამოიყენება წყლის მაღალი წნევის შემთხვევაში მილების ან/და სისტემის დაზიანებისგან დასაცავად.