• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

გადამყვანები

გამოიყენება სხვადასხვა დიამეტრის მქონე მილის შესაერთებლად.