• +(0322) 06 01 01
ფასდაკლებები

ბარომეტრები

ბარომეტრი გამოიყენება ატმოსფერული წნევის გასაზომად.